لطفا توجه داشته باشید این خبر مربوط به 2278 روز پیش است.
talahost.com / اخبار / تغییر شماره کارت بانک پارسیان
اخبار
خبر خیلی مهم ١٣٩١/٠۶/٣٠

تغییر شماره کارت بانک پارسیان


به دلیل انقضا و غیرفعال شدن کارت قبلی، شماره کارت جدید بانک پارسیان جهت انتقال وجه کارت به کارت، در بخش شماره حساب ها قرار داده شد