تمدید آنلاین دامنه ملی
نام دامنه * .
مدت تمدید *
مقررات ثبت و تمدید دامنه:


لطفا توجه داشته باشید
  • رابط مالی دامنه باید در ایرنیک ra1722-irnic باشد
  • سبد خرید ایرنیک باید خالی باشد (نباید در ایرنیک دامنه را برای تمدید سفارش دهید)
  • حداکثر مهلت باقیمانده دامنه IR شش سال است. دامنه بیش از 6 سال قابل تمدید نیست
  • امکان تمدید دامنه های ملی با مشخصات خارجی در طلاهاست وجود ندارد (دامنه هایی که متعلق به افراد خارجی است)
  • دامنه هایی که تازه ثبت شده و هنوز توسط ایرنیک تائید نشده اند، قابل تمدید نیستند
  • با تمدید دامنه صاحب امتیاز آن تغییر نمیکند! مواظب باشید دامنه دیگران را تمدید نکنید!
  • استفاده از هر بخشی از سرویس های ما به منزله قبول قوانین و مقررات طلاهاست توسط شما میباشد