انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.

TalaHost.Com / سوالات متداول

سوالات قبل از خرید
سوالات متداول قبل از خرید
اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی درباره خرید سایت، هاست، دامنه و ...
دامنه
سوالات متداول دامین
خرید، امور مالی و حسابداری
سوالات متداول درمورد خرید، تمدید و مسائل مالی هاست، دامین، سرورمجازی
هاست
سوالات متداول در مورد هاست لینوکس و ویندوز