ساخت شناسه ایرنیک

برای ثبت دامنه IR به نام خودتان، باید شناسه ایرنیک بسازید. پس از تکمیل یکی از فرمهای زیر، یک شناسه به شما اختصاص داده می شود که به آن شناسه ایرنیک می گویند.

 

ساخت شناسه حقیقی (شخصی)

شناسه حقیقی برای افراد عادی است و امکان ثبت دامنه با پسوند های زیر را دارد:

 • .ir
 • .id.ir

ساخت شناسه حقیقی

 

شرکت، مؤسسه یا نهاد غیردولتی

این شناسه مخصوص شرکت ها و موسسات است و امکان ثبت دامنه های زیر را دارد

 • .ir
 • .co.ir
 • .org.ir
 • .net.ir

ساخت شناسه شرکتها و موسسات غیردولتی

 

مرکز آموزشی و پژوهشی

فقط برای سازمان ها و موسسات آموزشی، دانشگاه ها، مدارس و ... (دارای مجوز رسمی) کاربرد دارد و می تواند دامنه های زیر را ثبت کند:

 • .ir
 • .sch.ir
 • .ac.ir
 • .org.ir

ساخت شناسه آموزشی پژوهشی

 

وزارتخانه، سازمان یا شرکت دولتی

این شناسه فقط برای سازمانها و موسسات دولتی کاربرد دارد و می تواند دامنه های زیر را ثبت کند

 • .ir
 • .gov.ir
 • .co.ir

ساخت شناسه دولتی
تاریخ ایجاد : 1394/04/15 @ 16:23