گرفتن رمز شناسه ایرنیک:
برای گرفتن رمز شناسه یا پاسخ سوال محرمانه ایرنیک مراحل زیر را انجام دهید :
فرم تغییر پرسش یا پاسخ محرمانه یا تغییر رمز ایرنیک را دانلود و تکمیل کنید و از طریق بخش آپلود مدارک ایرنیک فرم تکمیل شده + مدرک شناسایی خود (کارت ملی، شناسنامه یا پاسپورت) را برای ایرنیک ارسال کنید و منتظر پاسخ ایرنیک بمانید.
توجه داشته باشید ما حتی امکان بازیابی یا تغییر رمز یا پاسخ محرمانه شناسه های ایرنیک که در طلاهاست ساخته اید را هم نداریم. حتماً باید با ایرنیک تماس بگیرید.
توجه لینک های فوق با مرورگر FireFox باز میشوند
لیست شناسه های ایرنیک ساخته شده در طلاهاست
شناسهنوعتاریخ ایجاد
برای دیدن لیست شناسه ها باید به محیط کاربری وارد شده باشید

 
 
 
لیست شناسه های مجاز تغییر DNS
شناسهمجاز برای تغییر DNSتاریخ افزودن
افزودن شناسه جدید به لیست مجاز