گرفتن رمز شناسه ایرنیک:
برای گرفتن رمز شناسه یا پاسخ سوال محرمانه ایرنیک مراحل زیر را انجام دهید :
فرم تغییر پرسش یا پاسخ محرمانه یا تغییر رمز ایرنیک را دانلود و تکمیل کنید و از طریق بخش آپلود مدارک ایرنیک فرم تکمیل شده + مدرک شناسایی خود (کارت ملی، شناسنامه یا پاسپورت) را برای ایرنیک ارسال کنید و منتظر پاسخ ایرنیک بمانید.
توجه داشته باشید ما حتی امکان بازیابی یا تغییر رمز یا پاسخ محرمانه شناسه های ایرنیک که در طلاهاست ساخته اید را هم نداریم. حتماً باید با ایرنیک تماس بگیرید.
لیست شناسه های ایرنیک ساخته شده در طلاهاست
شناسهنوعتاریخ ایجاد
برای دیدن لیست شناسه ها باید به محیط کاربری وارد شده باشید

 
 
 
لیست شناسه های مجاز تغییر DNS
شناسهمجاز برای تغییر DNSتاریخ افزودن
افزودن شناسه جدید به لیست مجاز