حذف دامنه ملی در ایرنیک
نام دامنه * .


لطفا توجه داشته باشید
  • برای حذف هر دامنه ۲۰۰۰ تومان از موجودی شما کسر میشود.
  • سبد خرید ایرنیک باید خالی باشد (نباید در ایرنیک درخواست حذف دهید)
  • ما فقط درخواست حذف را برای ایرنیک ارسال و پرداخت میکنیم. شما باید حذف را تایید و مدارک حذف را برای ایرنیک ارسال کنید
  • اگر بدون اجازه درخواست حذف برای دامنه دیگران ارسال کنید هزینه پرداختی برگشت داده نمیشود.
  • در صورت حذف نشدن دامنه به هر دلیل (تایید نشدن مدارک یا ...) هزینه با کسر ۵۰۰ تومان برگشت داده میشود
  • استفاده از هر بخشی از سرویس های ما به منزله قبول قوانین و مقررات طلاهاست توسط شما میباشد