انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.
TalaHost.Com / اخبار
اخبار
خبر خیلی مهم ١٣٩۶/٠۴/٢١

مخفی کردن اطلاعات هویزخبر خیلی مهم ١٣٩۶/٠۴/١٣

واریز پورسانت پس از گارانتی برگشت وجهخبر خیلی مهم ١٣٩۶/٠١/٠۶

گواهی ssl رایگانخبر خیلی مهم ١٣٩۶/٠١/٠۴

تکذیب هک شدن طلاهاستخبر خیلی مهم ١٣٩۵/١٢/٣٠