لطفا توجه داشته باشید


1) لطفا مبالغ کمتر از 20,000 تومان را به کارت یا حساب واریز نکنید
برای پرداخت های کمتر از 20,000 تومان از روش پرداخت آنلاین تعبیه شده در سایت استفاده کنید.

2) صورتحساب های ثبت شده کمتر از 20 هزار تومان، آخر هفته بررسی می شوند

3) برای پرداخت چندین صورتحساب:
  • مجموع مبلغ را به یکی از کارت یا حسابها (یا بصورت آنلاین) واریز کنید
  • فیش پرداختی را برای افزایش موجودی ثبت کنید
  • پس از تائید و افزایش موجودی می توانید صورتحساب های پرداخت نشده را با موجودی پرداخت کنید


4) اگر مبلغ (حداقل 20 هزار تومان) را به کارت یا حساب واریز کنید (خودپرداز، بانک، اینترنت بانک)، حداکثر 24 ساعت پس از ثبت فیش، وضعیت آن بررسی و تائید می شود. برای تائید فوری از روش پرداخت آنلاین تعبیه شده در سایت استفاده کنید

5) کارت شما مربوط به هر بانکی باشد مهم نیست! داشتن رمز دوم (رمز اینترنتی) کافی است تا شما بتوانید صورتحساب خود را بصورت آنلاین توسط هر بانکی انجام دهید

6) از پذیرفتن مبالغی که توسط دیگر اشخاص یا سایت ها برای شما واریز میشود معذوریم (مبلغ باید توسط خودتان واریز شود)

7) درخواست های واریز موجودی طلاهاست به حساب بانکی فقط آخر ماه و فقط به حساب واریز کننده انجام میشود.

8) شماره حسابها و شماره کارتها ممکن است تغییر کنند یا غیرفعال شوند، لطفا شماره ها را ذخیره نکنید و هر زمان قصد واریز داشتید شماره حسابهای صحیح را در همین صفحه مشاهده بفرمایید.