انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.


لطفا توجه داشته باشید این خبر مربوط به 154 روز پیش است.
TalaHost.Com / اخبار / امکان پرداخت ماهانه اکثر سرویس ها فعال شد
اخبار
خبر خیلی مهم ١٣٩۵/١٢/٣٠

امکان پرداخت ماهانه اکثر سرویس ها فعال شد


باسلام
امکان سفارش و پرداخت ماهانه برای اکثر سرویس ها از جمله سرویس های لینوکس معمولی ، سرویس لینوکس ایران  و سرویس ایمیل فراهم شد.

هم اکنون میتوانید اکثر سرویس ها را به صورت ماهانه، 3 ماهه، 6 ماهه، یکساله، 2 ساله و 3 ساله خریداری نمایید.

با تشکر