انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.

TalaHost.Com / هاست لینوکس ایران

سرویس های میزبانی لینوکس ایران مناسب برای میزبانی سایت هایی که نیاز به سرعت لود بسیار بالا دارند`

هاست لینوکس داخلی (تحویل فوری)

هاست لینوکس داخلی (تحویل فوری)

توضیحات مبلغ سفارش
٢٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

 ٢٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

۵٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
۵٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

 ۵٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

٧٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

 ١٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

٩٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
٣٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

 ٣٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

١۵٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
۵٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

 ۵٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

٢١٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

 ١٠٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

٣١٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
٢٠٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

 ٢٠٠٠٠ مگابایت هاست لینوکس ایران

۵١١،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش