انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.
TalaHost.Com / اخبار / مخفی کردن اطلاعات هویز
اخبار
خبر خیلی مهم ١٣٩۶/٠۴/٢١

مخفی کردن اطلاعات هویز


باسلام

امکان مخفی کردن اطلاعات هویز در پنل دامنه های طلاهاست ایجاد شده است.
برای مخفی کردن اطلاعات هویز این آموزش را مشاهده بفرمایید: مخفی کردن اطلاعات هویز (Whois privacy protect)