انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.


لطفا توجه داشته باشید
  • ورود اطلاعات کامل و واقعی زمان ثبت نام الزامی است
  • اگر قبلا ثبت نام کردید و اطلاعات ورود را فراموش یا گم کرده اید، نیاز به ثبت نام مجدد نیست. برای بازیابی اطلاعات میتوانید از این بخش اقدام نمایید یا با ما تماس بگیرید

    ثبت نام
نوع ثبت نام

نام کاربری
*
رمز ورود *
تکرار رمز ورود *
ای میل *
نام *
نام خانوادگی *
( تکمیل قسمت های ستاره دار * الزامی است)