آموزش دستورات ssh خط فرمان لینوکس

حذف کامل یک دایرکتوری با محتویات (بدون نیاز به تائید تک تک فایل ها):

 

rm -r -f YourDirectory

 

برای تغییر پرمیژن (chmod) تمام دایرکتوری ها به 755:

 

find -type d -print -exec chmod 755 {} \;

برای تغییر پرمیژن (chmod) تمام فایل ها به 644:

 

find -type f -print -exec chmod 644 {} \;

نمایش فضای مصرفی دیسک ها :

df -h

لیست کردن فایل های یک پوشه مثلا /tmp بر حسب سایز (با نمایش فضای مصرفی):

 

du -h /tmp | sort -n

 


نمایش پروسه های در حال اجرا با ریفرش هر 2 ثانیه:

top -d2
حذف فایل های قدیمی تر از 3 روز:

find /path/to/dir -type f -mtime +3 -exec rm {} \;

تعداد کانکشن های هر آی پی با پورت 80 :

netstat -plan|grep :80|awk {'print $5'}|cut -d: -f 1|sort|uniq -c|sort -n

 

بهینه سازی تمام دیتابیس های روی سرور:

mysqlcheck -u root --auto-repair --check --optimize --all-databases

 

پیدا کردن و جایگزینی متن one با two در فایل های php:

perl -p -i -e 's/one/two/g' *.php

 

ایجاد فایل zip از یک پوشه (یا فایل):

zip -r file.zip /path/to/folder/or/file

 

استخراج فایل zip:

unzip file.zip

استخراج فایل tar:

tar xvf file.tar
بروز رسانی phpmyadmin از طریق ssh:
/usr/local/cpanel/bin/updatephpmyadmin --forceتاریخ ایجاد : 1389/05/12 @ 00:25
تاریخ آخرین ویرایش : 1395/10/20 @ 13:31