انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.
نمایش فایل های مخفی و htaccess در نسخه جدید cpanel

اگر با آموزش زیر به نتیجه نرسیدید لطفا این آموزش را ببینید : نمایش فایل های مخفی و .htaccess در سی پنل


htaccess کجاست؟!

گاهی ممکن است فایل های مخفی از جمله htaccess و trash و ... در File manager سی پنل نمایش داده نشوند.

برای نمایش فایل های مخفی در نسخه جدید سی پنل (قالب جدید سی پنل) بصورت زیر اقدام نمایید:

در File Manager روی Settings کلیک کنید، سپس طبق تصویر  زیر گزینه Show Hidden Files (dotfiles) را فعال کنید.

نمایش فایل های مخفی در cpanel جدید