talahost.com / سرويس اي ميل

طلاهاست این سرویس را برای افراد و شرکت هایی که نیاز به آدرس ایمیل اختصاصی مانند email@domain.com دارند راه اندازی کرده است.

در این سرویس ها امکان مدیریت کامل ایمیل ها از طریق اینترنت (کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت) و همچنین برنامه های تحت ویندوز و ... مانند outlook express وجود دارد.

توجه :

این سرویس برای ارسال ایمیل حجیم تبلیغاتی و اسپم مناسب نیست`

سرویس حرفه ای ایمیل  (تحویل فوری)

سرویس حرفه ای ایمیل (تحویل فوری)

توضیحات مبلغ سفارش
۵٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

 ۵٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

۵٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
١٠٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

 ١٠٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

٧٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
٢٠٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

 ٢٠٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

٩٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش
۵٠٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

 ۵٠٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

١٨٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ١٠٠٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

٣٠٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش

 ١٢٠٠٠٠ مگابایت فضای ایمیل اختصاصی

٣۵٩،٠٠٠  تومان
پرداخت سالانه
 سفارش