آخرین به روز رسانی : 1395/10/26


توجه!
شارژ پنل به صورت آنلاین و با کارت های عضو شتاب انجام می شود
برای دریافت نمایندگی یا شارژ پنل اینجا را ببینید
پنل نمایندگی زیرمجموعه شرکت هلندی ریسلو (RealTime Register) می باشد
هیچ نامی از طلاهاست در پنل مشتریان یا نمایندگان شما وجود ندارد
امکان ارائه نمایندگی با نرخ دلخواه توسط شما وجود دارد
امکان ارائه پنل به کاربر وجود دارد.
تخفیف های ویژه که در بخش تعرفه های ثبت دامنه قرار داده شده، برای نمایندگان هم فعال می شود.
 
تعرفه های زیر با توجه به قیمت روز دلار محاسبه شده است
 سطح نمایندگی  پایه  سطح 1  سطح 2
 مجموع شارژهای انجام شده (دلار) 0 تا 150 دلار  150 تا 500 دلار  بالای 500 دلار
 COM ٣۵٨٠٠ ٣۵۴٠٠ ٣۵٠٠٠
 NET ۴١٧٠٠ ۴١۵٠٠ ۴١٣٠٠
ORG ۴٨٣٠٠ ۴٧٩٠٠ ۴٧۵٠٠
INFO ۴۶١٠٠ ۴۵۴٠٠ ۴۴٧٠٠
ASIA ۴٩١٠٠ ۴٨٧٠٠ ۴٨٣٠٠
BIZ ۴۴٢٠٠ ۴٣۵٠٠ ۴٢٧٠٠
BZ ١٨٣۵٠٠ ١٨١٩٠٠ ١٨٠٣٠٠
IN ٣۴٧٠٠ ٣۴۶٠٠ ٣۴۵٠٠
CO ٩٨٠٠٠ ٩٧٠٠٠ ٩۶١٠٠
CC ٨۶٣٠٠ ٨٣٩٠٠ ٨١۶٠٠
CA ١٢٠٩٠٠ ١١٨٨٠٠ ١١۶٨٠٠
DE ۴٧٢٠٠ ۴۵۶٠٠ ۴۴٠٠٠
RU ۶۶٧٠٠ ۶۶٣٠٠ ۶۵٨٠٠
ES ٣٨٢٠٠ ٣۶٩٠٠ ٣۵٧٠٠
EU ٣٩۴٠٠ ٣٨٠٠٠ ٣۶۶٠٠
ME ٨٢٩٠٠ ٨١۴٠٠ ٧٩٨٠٠
MN ٢۴۴١٠٠ ٢۴٢٢٠٠ ٢۴٠٣٠٠
MOBI ۴۴۵٠٠ ۴٣٧٠٠ ۴٣٠٠٠
NAME ٣٨۶٠٠ ٣٧۶٠٠ ٣۶۶٠٠
TEL ۴٩١٠٠ ۴٨٢٠٠ ۴٧٢٠٠
TV ١٢١١٠٠ ١١٨٣٠٠ ١١۵۶٠٠
US ٢٩١٠٠ ٢٨٧٠٠ ٢٨٣٠٠
WS ١٣١۴٠٠ ١٣٠٢٠٠ ١٢٩١٠٠

توجه :

  • تمامی قیمت ها به تومان می باشد
  • تقریباً تمامی پسوندها در پنل نمایندگی قابل ثبت است. در بالا فقط لیست پسوندهای عمومی تر قرار داده شده
  • برای دیدن شرایط و دریافت نمایندگی اینجا را ببینید