آخرین به روز رسانی : 1395/12/08


توجه!
شارژ پنل به صورت آنلاین و با کارت های عضو شتاب انجام می شود
برای دریافت نمایندگی یا شارژ پنل اینجا را ببینید
پنل نمایندگی زیرمجموعه شرکت هلندی ریسلو (RealTime Register) می باشد
هیچ نامی از طلاهاست در پنل مشتریان یا نمایندگان شما وجود ندارد
امکان ارائه نمایندگی با نرخ دلخواه توسط شما وجود دارد
امکان ارائه پنل به کاربر وجود دارد.
تخفیف های ویژه که در بخش تعرفه های ثبت دامنه قرار داده شده، برای نمایندگان هم فعال می شود.
 
تعرفه های زیر با توجه به قیمت روز دلار محاسبه شده است
 سطح نمایندگی  پایه  سطح 1  سطح 2
 مجموع شارژهای انجام شده (دلار) 0 تا 150 دلار  150 تا 500 دلار  بالای 500 دلار
 COM ٣٣٧٠٠ ٣٣٣٠٠ ٣٢٩٠٠
 NET ۴٢٧٠٠ ۴٢۵٠٠ ۴٢٣٠٠
ORG ۴۵۴٠٠ ۴۵٠٠٠ ۴۴۶٠٠
INFO ۴٣٣٠٠ ۴٢٧٠٠ ۴٢١٠٠
ASIA ۴۶٢٠٠ ۴۵٨٠٠ ۴۵۴٠٠
BIZ ۴١۶٠٠ ۴٠٩٠٠ ۴٠٢٠٠
BZ ١٧٢۵٠٠ ١٧١٠٠٠ ١۶٩۵٠٠
IN ٣٢٧٠٠ ٣٢۵٠٠ ٣٢۴٠٠
CO ٩٢١٠٠ ٩١٢٠٠ ٩٠۴٠٠
CC ٨١١٠٠ ٧٨٩٠٠ ٧۶٧٠٠
CA ١١٣٧٠٠ ١١١٧٠٠ ١٠٩٨٠٠
DE ۴۴٣٠٠ ۴٢٨٠٠ ۴١۴٠٠
RU ۶٢٧٠٠ ۶٢٣٠٠ ۶١٩٠٠
ES ٣۵٩٠٠ ٣۴٧٠٠ ٣٣۵٠٠
EU ٣٧٠٠٠ ٣۵٧٠٠ ٣۴۴٠٠
ME ٧٨٠٠٠ ٧۶۵٠٠ ٧۵٠٠٠
MN ٢٢٩۵٠٠ ٢٢٧٧٠٠ ٢٢۵٩٠٠
MOBI ۴١٨٠٠ ۴١١٠٠ ۴٠۴٠٠
NAME ٣۶٣٠٠ ٣۵٣٠٠ ٣۴۴٠٠
TEL ۴۶١٠٠ ۴۵٣٠٠ ۴۴۴٠٠
TV ١١٣٨٠٠ ١١١٢٠٠ ١٠٨۶٠٠
US ٢٧۴٠٠ ٢٧٠٠٠ ٢۶۶٠٠
WS ١٢٣۵٠٠ ١٢٢۴٠٠ ١٢١۴٠٠

توجه :

  • تمامی قیمت ها به تومان می باشد
  • تقریباً تمامی پسوندها در پنل نمایندگی قابل ثبت است. در بالا فقط لیست پسوندهای عمومی تر قرار داده شده
  • برای دیدن شرایط و دریافت نمایندگی اینجا را ببینید