انتقال دامنه های بین المللی
انتقال دامنه های بین المللی
امکان انتقال دامنه های بین المللی به رجیسترار جدید ایجاد شده است. اگر دامنه را تمدید کنید و بیش از ۳ روز مهلت داشته باشد به رجیسترار جدید منتقل میشود.
انتقال توسط ما انجام میشود.

آخرین به روز رسانی : 1396/05/17


توجه!
شارژ پنل به صورت آنلاین و با کارت های عضو شتاب انجام می شود
برای دریافت نمایندگی یا شارژ پنل اینجا را ببینید
پنل نمایندگی زیرمجموعه شرکت هلندی ریسلو (RealTime Register) می باشد
هیچ نامی از طلاهاست در پنل مشتریان یا نمایندگان شما وجود ندارد
امکان ارائه نمایندگی با نرخ دلخواه توسط شما وجود دارد
امکان ارائه پنل به کاربر وجود دارد.
تخفیف های ویژه که در بخش تعرفه های ثبت دامنه قرار داده شده، برای نمایندگان هم فعال می شود.
 
تعرفه های زیر با توجه به قیمت روز دلار محاسبه شده است
 سطح نمایندگی  پایه  سطح 1  سطح 2
 مجموع شارژهای انجام شده (دلار) 0 تا 150 دلار  150 تا 500 دلار  بالای 500 دلار
 COM ٣۴،٩٠٠ ٣۴،۵٠٠ ٣۴،١٠٠
 NET ۴۴،٢٠٠ ۴۴،١٠٠ ۴٣،٨٠٠
ORG ۴٧،١٠٠ ۴۶،۶٠٠ ۴۶،٢٠٠
INFO ۴۴،٩٠٠ ۴۴،٢٠٠ ۴٣،۶٠٠
ASIA ۴٧،٨٠٠ ۴٧،۴٠٠ ۴٧،٠٠٠
BIZ ۴٣،١٠٠ ۴٢،٣٠٠ ۴١،۶٠٠
BZ ١٧٨،۶٠٠ ١٧٧،١٠٠ ١٧۵،۵٠٠
IN ٣٣،٨٠٠ ٣٣،٧٠٠ ٣٣،۶٠٠
CO ٩۵،۴٠٠ ٩۴،۵٠٠ ٩٣،۶٠٠
CC ٨۴،٠٠٠ ٨١،٧٠٠ ٧٩،۵٠٠
CA ١١٧،٧٠٠ ١١۵،٧٠٠ ١١٣،٧٠٠
DE ۴۵،٩٠٠ ۴۴،۴٠٠ ۴٢،٩٠٠
RU ۶۴،٩٠٠ ۶۴،۵٠٠ ۶۴،١٠٠
ES ٣٧،١٠٠ ٣۵،٩٠٠ ٣۴،٧٠٠
EU ٣٨،۴٠٠ ٣٧،٠٠٠ ٣۵،۶٠٠
ME ٨٠،٨٠٠ ٧٩،٣٠٠ ٧٧،٧٠٠
MN ٢٣٧،٧٠٠ ٢٣۵،٨٠٠ ٢٣٣،٩٠٠
MOBI ۴٣،٣٠٠ ۴٢،۵٠٠ ۴١،٨٠٠
NAME ٣٧،۶٠٠ ٣۶،۶٠٠ ٣۵،۶٠٠
TEL ۴٧،٨٠٠ ۴۶،٩٠٠ ۴۶،٠٠٠
TV ١١٧،٩٠٠ ١١۵،٢٠٠ ١١٢،۵٠٠
US ٢٨،۴٠٠ ٢٨،٠٠٠ ٢٧،۶٠٠
WS ١٢٧،٩٠٠ ١٢۶،٨٠٠ ١٢۵،٧٠٠

توجه :

  • تمامی قیمت ها به تومان می باشد
  • تقریباً تمامی پسوندها در پنل نمایندگی قابل ثبت است. در بالا فقط لیست پسوندهای عمومی تر قرار داده شده
  • برای دیدن شرایط و دریافت نمایندگی اینجا را ببینید