آخرین به روز رسانی : 1395/12/29


توجه!
شارژ پنل به صورت آنلاین و با کارت های عضو شتاب انجام می شود
برای دریافت نمایندگی یا شارژ پنل اینجا را ببینید
پنل نمایندگی زیرمجموعه شرکت هلندی ریسلو (RealTime Register) می باشد
هیچ نامی از طلاهاست در پنل مشتریان یا نمایندگان شما وجود ندارد
امکان ارائه نمایندگی با نرخ دلخواه توسط شما وجود دارد
امکان ارائه پنل به کاربر وجود دارد.
تخفیف های ویژه که در بخش تعرفه های ثبت دامنه قرار داده شده، برای نمایندگان هم فعال می شود.
 
تعرفه های زیر با توجه به قیمت روز دلار محاسبه شده است
 سطح نمایندگی  پایه  سطح 1  سطح 2
 مجموع شارژهای انجام شده (دلار) 0 تا 150 دلار  150 تا 500 دلار  بالای 500 دلار
 COM ٣۴٣٠٠ ٣٣٩٠٠ ٣٣۵٠٠
 NET ۴٣۵٠٠ ۴٣٣٠٠ ۴٣١٠٠
ORG ۴۶٢٠٠ ۴۵٨٠٠ ۴۵۴٠٠
INFO ۴۴١٠٠ ۴٣۵٠٠ ۴٢٨٠٠
ASIA ۴٧٠٠٠ ۴۶۶٠٠ ۴۶٢٠٠
BIZ ۴٢٣٠٠ ۴١۶٠٠ ۴٠٩٠٠
BZ ١٧۵۶٠٠ ١٧۴٠٠٠ ١٧٢۵٠٠
IN ٣٣٢٠٠ ٣٣١٠٠ ٣٣٠٠٠
CO ٩٣٧٠٠ ٩٢٨٠٠ ٩٢٠٠٠
CC ٨٢۶٠٠ ٨٠٣٠٠ ٧٨١٠٠
CA ١١۵٧٠٠ ١١٣٧٠٠ ١١١٧٠٠
DE ۴۵١٠٠ ۴٣۶٠٠ ۴٢١٠٠
RU ۶٣٨٠٠ ۶٣۴٠٠ ۶٣٠٠٠
ES ٣۶۵٠٠ ٣۵٣٠٠ ٣۴١٠٠
EU ٣٧٧٠٠ ٣۶٣٠٠ ٣۵٠٠٠
ME ٧٩۴٠٠ ٧٧٩٠٠ ٧۶۴٠٠
MN ٢٣٣۶٠٠ ٢٣١٧٠٠ ٢٢٩٩٠٠
MOBI ۴٢۵٠٠ ۴١٨٠٠ ۴١١٠٠
NAME ٣۶٩٠٠ ٣۵٩٠٠ ٣۵٠٠٠
TEL ۴٧٠٠٠ ۴۶١٠٠ ۴۵٢٠٠
TV ١١۵٨٠٠ ١١٣٢٠٠ ١١٠۶٠٠
US ٢٧٩٠٠ ٢٧۵٠٠ ٢٧١٠٠
WS ١٢۵٧٠٠ ١٢۴۶٠٠ ١٢٣۵٠٠

توجه :

  • تمامی قیمت ها به تومان می باشد
  • تقریباً تمامی پسوندها در پنل نمایندگی قابل ثبت است. در بالا فقط لیست پسوندهای عمومی تر قرار داده شده
  • برای دیدن شرایط و دریافت نمایندگی اینجا را ببینید