آخرین به روز رسانی : 1397/04/14


توجه!
شارژ پنل به صورت آنلاین و با کارت های عضو شتاب انجام می شود
برای دریافت نمایندگی یا شارژ پنل اینجا را ببینید
پنل نمایندگی زیرمجموعه شرکت هلندی ریسلو (RealTime Register) می باشد
هیچ نامی از طلاهاست در پنل مشتریان یا نمایندگان شما وجود ندارد
امکان ارائه نمایندگی با نرخ دلخواه توسط شما وجود دارد
امکان ارائه پنل به کاربر وجود دارد.
تخفیف های ویژه که در بخش تعرفه های ثبت دامنه قرار داده شده، برای نمایندگان هم فعال می شود.
 
تعرفه های زیر با توجه به قیمت روز دلار محاسبه شده است
 سطح نمایندگی  پایه  سطح 1  سطح 2
 مجموع شارژهای انجام شده (دلار) 0 تا 150 دلار  150 تا 500 دلار  بالای 500 دلار
 COM ٧۵،۶٠٠ ٧۴،٧٠٠ ٧٣،٨٠٠
 NET ٩۵،٨٠٠ ٩۵،۵٠٠ ٩۵،٠٠٠
ORG ١٠٢،٠٠٠ ١٠١،١٠٠ ١٠٠،٢٠٠
INFO ٩٧،٢٠٠ ٩۵،٨٠٠ ٩۴،۴٠٠
ASIA ١٠٣،٧٠٠ ١٠٢،٨٠٠ ١٠١،٩٠٠
BIZ ٩٣،۴٠٠ ٩١،٨٠٠ ٩٠،٢٠٠
BZ ٣٨٧،٢٠٠ ٣٨٣،٩٠٠ ٣٨٠،۴٠٠
IN ٧٣،٣٠٠ ٧٣،٠٠٠ ٧٢،٨٠٠
CO ٢٠۶،٧٠٠ ٢٠۴،٨٠٠ ٢٠٢،٨٠٠
CC ١٨٢،١٠٠ ١٧٧،١٠٠ ١٧٢،٢٠٠
CA ٢۵۵،٢٠٠ ٢۵٠،٨٠٠ ٢۴۶،۴٠٠
DE ٩٩،۵٠٠ ٩۶،٢٠٠ ٩٢،٩٠٠
RU ١۴٠،٧٠٠ ١٣٩،٨٠٠ ١٣٩،٠٠٠
ES ٨٠،۵٠٠ ٧٧،٩٠٠ ٧۵،٢٠٠
EU ٨٣،٢٠٠ ٨٠،٢٠٠ ٧٧،٢٠٠
ME ١٧۵،٠٠٠ ١٧١،٨٠٠ ١۶٨،۴٠٠
MN ۵١۵،٢٠٠ ۵١١،١٠٠ ۵٠٧،١٠٠
MOBI ٩٣،٨٠٠ ٩٢،٢٠٠ ٩٠،۶٠٠
NAME ٨١،۴٠٠ ٧٩،٣٠٠ ٧٧،٢٠٠
TEL ١٠٣،۶٠٠ ١٠١،۶٠٠ ٩٩،٧٠٠
TV ٢۵۵،۵٠٠ ٢۴٩،٧٠٠ ٢۴٣،٨٠٠
US ۶١،۵٠٠ ۶٠،۶٠٠ ۵٩،٨٠٠
WS ٢٧٧،٢٠٠ ٢٧۴،٨٠٠ ٢٧٢،۴٠٠

توجه :

  • تمامی قیمت ها به تومان می باشد
  • تقریباً تمامی پسوندها در پنل نمایندگی قابل ثبت است. در بالا فقط لیست پسوندهای عمومی تر قرار داده شده
  • برای دیدن شرایط و دریافت نمایندگی اینجا را ببینید